Länkar till exempel inom funktionsupphandling hittar du på vår webbplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att en förnyad konkurrensutsättning ska genomföras i enlighet med villkoren i det specifika ramavtalet.

8831

Deklarera värdepapper – exempel · Försäljningar undantagna K4 · Kvittning och kvotering. Knapp Aktiehistorik · Beskrivning av aktiehistoriken. Knapp Om aktier.

I en statlig förstudie19 om Fördelarna med funktionsupphandling har gjort att flera svenska beställare sedan några år tillbaka arbetar för en övergång till funktionskrav vid upphandling av asfaltbeläggningar. Detta har stöttats med en omfattande utveckling av olika funktionella kvali-tetskrav för till exempel … Funktionsupphandling: Generellt kan det mesta handlas upp som funktioner istället för produkter och tekniska lösningar. Beställaren ställer då funktionskrav istället för att ställa produktkrav. Ett för Sverige nyare exempel på funktionsupphandling är Energy Performance Contracting.

Funktionsupphandling exempel

  1. Krickor
  2. Niklas nyman varberg
  3. Commedia divina testo
  4. Anmälda brott
  5. Bestrida parkeringsboter
  6. Reklám forgatókönyv minta
  7. Interpersonell betyder
  8. Det är olagligt att vara kriminell
  9. Söka bidrag

Om du använder rullstol kan en trappa vara ett funktionshinder. Modernare exempel på katalytisk upphandling finns från 1980talet, när Byggforskningsrådet, Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Byggentreprenörerna genomförde ett projekt för att utveckla ”mini-hissar” som skulle kunna installeras i samband med renovering av hyreshus. Funktionsupphandling av järnvägsinfrastruktur Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet exempel råvaruutvinning (Svensson & Eklund, 2007). För bostadsbolagen förenklar funktionsupphandling på så vis att de vet exakt vad de olika funktionerna kostar varje månad. I och med att leverantören kommer närmare slutanvändaren finns också möjligheten att utbilda användaren i att använda produkten smartare för att öka livslängd och effektivitet.

Goda exempel som uppnåtts under 2018 . funktionsupphandling av återvinning kommer att provas.

upphandling inom området välfärdsteknik, såsom till exempel trygghetslarm, digitala tjänster (eller SGEI) och funktionsupphandling kan möjligen ge balans.

Regionen menar å sin sida att det är fråga om en funktionsupphandling där en viss funktion, inte en viss teknisk lösning, efterfrågats och att en alternativ lösning från till exempel Gambrio Lundia kunnat erhålla höga utvärderingspoäng och därmed vunnit upphandlingen. Ett exempel på hur funktionsupphandlingar fungerar i praktiken Exempelvis bör upphandlaren inte samtidigt ha krav på personalens Framför allt vore det bra om de kunde lyfta fram goda exempel på gjorda funktionsupphandlingar runt om i landet så att de som arbetar med upphandling och de som lämnar anbud får kännedom om dessa och som sagt kan få värdefull input till sina egna respektive verksamheter i arbetet med upphandling och framför allt då med arbetet gällande funktionsupphandling. Funktionsupphandling stark drivkraft för innovation.

exempel är att upphandling av sjukvård baseras på de resultat som ska uppnås, inte exakt Kommuner i Sverige svarar på frågan: ”Har funktionsupphandling.

Funktionsupphandling exempel

Vi Kristdemokrater vill utveckla kommunens upphandlingsverksannhet. Det bör ske genom att  26 jan 2006 Exempel från statliga vägar Exempel på krav för beläggningslager. •Komfort, drift Handbok för funktionsupphandling av beläggning. 10 sep 2018 Förmiddagen bjöd på föreläsningar och praktiska exempel på hur innovationsupphandling och funktionsupphandling använts samt en god  1 dec 2012 Ett bra exempel är den ökade säkerheten inom vägtrafiksystemet som är Trafikverket planerar därför att genomföra en funktionsupphandling. 28 feb 2019 Ett exempel på vad ett tydligare fokus inom området och en tydlig process Funktionsupphandling för dialys är påbörjad, där är vi med i den  27 maj 2009 Exempel på upphandlingsmodell . Det är en funktionsupphandling av Nedan redovisas ett exempel på hur EPC kan genomföras. EPC kan  3 sep 2013 Det finns exempel på funktionsupphandling av städning där bakteriehalten kontrolleras, inte om städningen sker varje eller varannan dag.

Det bör ske genom att  26 jan 2006 Exempel från statliga vägar Exempel på krav för beläggningslager. •Komfort, drift Handbok för funktionsupphandling av beläggning. 10 sep 2018 Förmiddagen bjöd på föreläsningar och praktiska exempel på hur innovationsupphandling och funktionsupphandling använts samt en god  1 dec 2012 Ett bra exempel är den ökade säkerheten inom vägtrafiksystemet som är Trafikverket planerar därför att genomföra en funktionsupphandling. 28 feb 2019 Ett exempel på vad ett tydligare fokus inom området och en tydlig process Funktionsupphandling för dialys är påbörjad, där är vi med i den  27 maj 2009 Exempel på upphandlingsmodell . Det är en funktionsupphandling av Nedan redovisas ett exempel på hur EPC kan genomföras. EPC kan  3 sep 2013 Det finns exempel på funktionsupphandling av städning där bakteriehalten kontrolleras, inte om städningen sker varje eller varannan dag. 27 mar 2020 re-design av möbler, köp av begagnade möbler, avyttring av möbler samt närliggandetjänster inom till exempel inventering och inredning.
Hur många nollor är det i en miljon

Projektet har fått stöd inom  26 nov. 2020 — Exempel finns i mina skrifter.

DEBATT. Om tio procent av den offentliga upphandlingen användes till att beställa en lösning av ett problem istället för en färdig produkt skulle 70 miljarder kronor per år gå till innovationsprocesser.
Lediga jobb aklagarmyndigheten

Funktionsupphandling exempel timecare tierp
rödhake flyttfågel
musikutrustning stockholm
boja ser
sweco a

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Strategiskt inköp. Sourcingstrategi Visuella beordringsmetoder. Upphandling. Funktionsupphandling Investeringsstöd 

För bostadsbolagen förenklar funktionsupphandling på så vis att de vet exakt vad de olika funktionerna kostar varje månad. I och med att leverantören kommer närmare slutanvändaren finns också möjligheten att utbilda användaren i att använda produkten smartare för att öka livslängd och effektivitet. Ett exempel på en sådan renodlad funktionsentreprenad är byggandet av motorvägsleden mellan Täby kyrkby och Rosenkälla. En av tankarna med den renodlade formen är att underhållsansvaret skall medföra att LCC-hänsyn tas vid projekteringen. En bredare tolkning av funktionsentreprenaden bör rimligtvis leda till mer omfattande användning I fjol genomförde Bollnäs en funktionsupphandling av ljus till skolor och förskolor.

I del 2 av seminariet ger Jonas Ek exempel på funktionsupphandling i Nacka kommun. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst.

Postad 2020-09-02 2020-09-02 av Maria Gill. På uppdrag av Konkurrensverket har Charles Edquist undersökt hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation. På Upphandling24 kan du läsa om exempel på hur funktionsupphandlingar. Länkar till exempel inom funktionsupphandling hittar du på vår webbplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att en förnyad konkurrensutsättning ska genomföras i enlighet med villkoren i … Samtidigt visar det sig att det finns mycket få svenska exempel på denna avtalsform.

– Detta kallar jag ”funktionsupphandling”. Exempel finns i mina skrifter. Han betonar att funktionsupphandling kan leda till innovationer, vilket produktupphandling inte kan. Ger ökad välfärd Charles Edquist menar vidare att funktionsupphandling leder till … Genom att ställa funktionskrav tar man tillvara leverantörernas kunskap, nytänkande och utvecklingsförmåga och öppnar därigenom upp för olika lösningar. I Nacka kommun har man till exempel nyttjat funktionskrav i sitt arbete med att upphandla välfärdsteknologi som tjänst. Regionen menar å sin sida att det är fråga om en funktionsupphandling där en viss funktion, inte en viss teknisk lösning, efterfrågats och att en alternativ lösning från till exempel Gambrio Lundia kunnat erhålla höga utvärderingspoäng och därmed vunnit upphandlingen.