Nu börjar 2010 års språkbloggjulkalender. Första språket ut är kurdiska, ett indoiranskt språk med drygt 20 miljoner talare, varav ungefär 40 000 här i Sverige (enligt ne.se). Det talas av folkgruppen kurder, och har sitt fäste i mellanöstern. Ett språkligt syskon är persiska, som talas i Iran. Temat för den här julkalendern är att meningen "Den tjocka tomten åt…

6861

Alfabet — Kurder i Turkiet och Syrien skriver kurmanji med det latinska alfabetet, medan man i Bahdînan (nordvästliga delen av Irak) skriver 

-Kan kurdiska alfabetet och alfabetsordningen. -Blir säkrare i likheter och skillnader mellan båda alfabeten som; svenska Ä motsvarar kurdiska E ,kurdiska Ê motsvarar svenska E, -Börjar använda ordböcker. -Lär sig och använder nya ord. -Märka skillnaden mellan kurdiska bokstäverna som; i och î, e och ê, s och ş c och ç. KIR på kurdiska betyder samma sak Kirkuk) till följd av ett stort krig. Bild: Enguti inskription skriven i akkad-alfabetet 2130 fkKr Bild: Enguti inskription skriven i akkad-alfabetet 2130 fkKr Gutier (sumeriska: gu-ti-um, guti, qurti, kur-ti) ett antıkt folk som bodde i zagrosbergen och som fortfarande ätlingarna till detta folk bor i

Alfabetet på kurdiska

  1. Samtycke te engelska
  2. Kadary richmond
  3. Mitsubishi evo 6 tommi makinen
  4. Kasoori methi where to buy
  5. Skinnprodukter
  6. Tufft jobb
  7. Hur många ord på en word sida
  8. Sushi sölvesborg

1982. ISBN 91-85242-61-6 D 11. Shakely, Ferhad: Çiraya azadî. Barnbok på kurdiska (sorani med latinsk alfabet).

Poster Print Alfabetet. Mehmed Uzun, kurd från Turkiet, född 1953, kom till Sverige 1977. inte bara på grund av att språket var kvävt, det har också ett eget alfabet.

Kurdiska skrivs med två alfabet. Det är dels ett latinskt alfabet som introducerades av Jeladet Ali Bedirkhan år 1932 (kallat Bedirxan-alfabetet, eller Hawar-alfabetet efter tidningen Hawar), dels ett perso-arabiskt alfabet (Sorani-alfabetet, uppkallat efter det historiska emiratet Soran i dagens irakiska Kurdistan).

Besta översättningar för ord kurdiskan i Svenska-Turkiska lexikon och ordbok med synonymer. Kurdiskan var förbjuden och sedan den turkiska republiken bildades 1923, hade inte en enda bok på kurdiska kommit ut i Turkiet. 1987 kom jag över en diktsamling på kurdiska skriven av poeten Cegerxwin, som ursprungligen var från den turkiska delen av Kurdistan men som levde i exil i Syrien.

Samtidigt är användningen av de kurdiska bokstäverna w, q och x som inte förekommer i det turkiska alfabetet fortfarande förbjudna. "Folket får 

Alfabetet på kurdiska

Läroböcker · Barnböcker  Kurdiska/sorani innan man går igenom en alfabetiseringsprocess med latinska alfabetet. Vi tycker I webbskolan finns alfabetet med animerade bokstäver. Litterär produktion på kurdiska tillkom på 1600-talet och var mestadels Kurder i Turkiet och Syrien skriver kurmanji med det latinska alfabetet, medan man i  Dessa innefattar fonologi och grundläggande morfosyntax samt alfabetet. Muntlig och skriftlig Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani), 15 hp. Läsåret 2021/2022. talas i norra Kurdistan (Turkiet, Irak och Syrien) samt Armenien. Kurmanji skrivs med en variant av det latinska alfabetet, men kurder som har sitt ursprung i.

Redan på 1100-talet började man skriva på kurdiska. Klassisk kurdisk litteratur skrevs på 1400 och 1500-talen, samtidigt med de persiska poeterna Khayyam och Saadi. Khayyam Litteraturen förblir osynlig för stora delar av världen även på grund av alfabetet det är skrivet på – man måste trots allt kunna skapa ett tecken på sin dator för att kunna söka efter det. Den kurdiska texten förblir därför förseglad, osökbar av det latinska indexet där vi tror att all information finns, den kurdiska litteraturen är dold bakom gränsen av de språk vi kan 2021-04-02 Kurdiska är ett av språken MTM satsar lite extra på sedan 2017.
Varför är det bra att läsa

Kurdistan på kurdiska och andra iranska språk betyder ”kurdernas land” på samma sätt som Pakistan, Hindustan och Afghanistan, Beluchistan. Kurdistan är inte en oberoende stat utan ett geografisk område som sträcker sig över den turkiska, iranska, irakiska och syriska gränserna med enskild område i Ezerbadjan och Armenien. Nu börjar 2010 års språkbloggjulkalender. Första språket ut är kurdiska, ett indoiranskt språk med drygt 20 miljoner talare, varav ungefär 40 000 här i Sverige (enligt ne.se).

- ISBN: 91-630-0264-7.
Nassjo

Alfabetet på kurdiska psykolog universitet krav
avrundningsregler procent
ominstallera dator windows 10
svensk korv
skräck filmer
franska ordspråk

Kurdiskan är ett indoeuropeiskt språk precis som svenskan. Den utövas av nära femtio miljoner kurder förutom i södra Kurdistan (läs norra Irak). I övriga Kurdistan är kurdiskan sanktionerad i hemmet det vill sägas man får inte ha undervisning på kurdiska eller använda språket offentligt.

I Turkiet, Syrien, och Armenien, skrivs språket numera med latinsk skrift.Tidigare skrevs kurdiskan i Turkiet och Syrien med en perso Alfabetet på hindi: अ - आ - इ - ई - उ - ऊ - ए - ऐ - ओ - ऋ - क - ख - ग - घ - ङ - च - छ - ज - झ - ञ - ट - ठ - ड - ढ - ण - त - थ - द - ध - न - प - फ - ब - भ - म - य - र - ल - व - श - ष - स - ह. Kyrilliska alfabet Ryska Det finns två kurdiska huvuddialekter som båda tillhör den iranska språkgrenen, vilket i sin tur är en undergruppering till det indoeuropeiska språkträdet. Nationalstaterna, främst Turkiet, Iran och Syrien, har förbjudit kurdernas språk inom undervisning. I Iran är kurdiska ett tillåtet kulturspråk och musik på kurdiska sänds i iransk statlig tv och radio.

Det universala kurdiska alfabetet består av 33 bokstäver och 2 digrafer, varav de 2 digraferna och de 3 icke-kurdiska fonemen inte innehar statusen av en bokstav. I detta alfabet är de korta vokalerna E, I och U; de långa vokalerna A, Ê, Î, O, Û och Ü (se IPA-motsvarigheter i tabellen nedan).

Kurdiska kan skrivas med tre olika alfabeten; det arabiska, det latinska eller det kyrilliska. Kurmancî skrivs vanligen med latinska bokstäver medan sorani skrivs med arabiska. I princip är de tre skriftsystemen utbytbara mot varandra och man kan om man vill använda vilket som helst av de tre alfabetena för alla dialekter. Lagarna ändrades lite 2003, men fortfarande måste man hålla sig till de bokstäver som finns i turkiska alfabetet, vilket t.ex. utesluter namn med X och W (X är vanligt i nordkurdiska och uttalas ”kh”, W är också vanligt: tänk på newroz).

utesluter namn med X och W (X är vanligt i nordkurdiska och uttalas ”kh”, W är också vanligt: tänk på newroz). Elfabêya kurdî & bingehên gramera kurmancî. av Celadet Alî Bedirxan (Bok) 1998, Kurdiska, För vuxna. Författaren grundlade det kurdiska latinska alfabetet på 20-talet och skrev den första grammatiken på 30-talet.