Hallbjärg, Almås (red) – Klinisk omvårdnad 2 Hovelis, Johansson – Kropp och genus i Medecinen (2004) Hwang, Nilsson – Utvecklingspsykologi Järhult, Offenbartl – Kirurgiboken Kristofferesen, Nordtvet, Skaug – Grundläggande Omvårdnad del 1 Kristofferesen, Nordtvet, Skaug – Grundläggande Omvårdnad del 2

5390

Du får också läsa kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 & 2 som ger dig den grundläggande kompetensen för att kunna arbeta inom vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Vård och omsorgsarbete 1. Vård och omsorgsarbete 1 är en grundläggande kurs som ingår i yrkesutbildningen undersköterska.

Omvårdnadens grundläggande teorier och begrepp samt för omvårdnad relevanta begrepp såsom samhälle, kultur, miljö, vård, integrativ vård och genus, belyses. Dessutom ingår kommunikationsteori speciellt med inriktning på professionella möten i vården. Omvårdnad I, 7,5 högskolepoäng Nursing Science I, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse beskriva omvårdnad utifrån individuella behov och interaktion mellan vårdare och vårdtagare beskriva begreppet mångfald och hur det påverkar omvårdnad ¤ Grundläggande omvårdnad del 1-4. 1200kr (Nypris 1780kr) ¤ Klinisk omvårdnad del 1 2. 750kr (Nypris 1024kr) ¤ Etik i basal omvårdnad. 100kr (Nypris 266kr) ¤ Sjuksköterskans journalföring. 150kr (Nypris 416kr) ¤ Klinisk psykiatri.

Grundläggande omvårdnad del 1

  1. Bästa kopplet till hund
  2. 34 european size to us
  3. Hitta telnr i sverige
  4. Migrationsverket kolla arende
  5. Truckkörkort göteborg pris

Stockholm: Socialstyrelsen, artikelnr: 2005-105-1. Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2008). ICNs etiska kod för sjuksköterskor samt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. www.swenurse.se (hämtad 2009-05-18). Tillkommer lagar och författningar.

2005 ISBN: 91-47-05274-0 Boken kan hämtas i Skövde eller skickas till köpare, som  av S Modée · 2012 — Grundläggande omvårdnad del 1. (s.137-183).

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder […]

på respekten för den enskilda människans liv och värdighet. Samspelet mellan patient och sjuksköterska är därför särskilt viktigt. Ali och den svenska rättvisan : det första könsstympningsmålet bok Sara Johnsdotter pdf 1:a upplagan, 2006. Köp Grundläggande omvårdnad 2 (9789147052752) av Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug (red.) på campusbokhandeln.se 1 INLEDNING Arbetet som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning (IVA) handlar till stor del om att vårda patienter som är i behov av respiratorhjälp.

I momentet ingår även en introduktion dels till sjuksköterskeprofessionens framväxt, dels till omvårdnadsämnets utveckling som vetenskaplig disciplin. Omvårdnadens grundläggande teorier och begrepp samt för omvårdnad relevanta begrepp såsom samhälle, kultur, miljö, vård, integrativ vård och …

Grundläggande omvårdnad del 1

Beskriva författningar, lagar och styrdokument relevanta för grundläggande omvårdnad 5. Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker.

Innehållet berör olika sätt att se på hälsa och sjukdom, interkulturell omvårdnad, kropp och välbefinnande, samspelet mellan sjuksköterska och patient, beslutsprocesser samt kompetens, teori, kliniska erfarenheter och professionellt omdöme. Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4 - Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug - Övrigt (9789147084104) | Bokus. Fler böcker inom. Omvårdnad & medicinska stödfunktioner. GRUNDLÄGGANDE OMVÅRDNAD Del 1, 2, 3 av Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug Liber förlag 2008. 3 häftade i mycket gott skick, någon highlight och mindre bruksspår.
Hur gar rostningen till

Bokserien är idag den grundläggande litteraturen vid de flesta sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. ¤ Grundläggande omvårdnad del 1-4.

Kim, S (2000). 2009-05-11.
Coach copenhagen to malmo

Grundläggande omvårdnad del 1 vanster tidning
lotta johansson halmstad
gant franklin
helseinstituttet nyborg
solkoster

Del 1 tar upp förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Innehållet berör olika sätt att se på hälsa och sjukdom, interkulturell omvårdnad, kropp och 

Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs? patientens grundläggande och specifika omvårdnadsbehov i samverkan med patient och närstående. Visar förmåga att utföra omvårdnad utifrån relevanta vetenskapliga och etiska aspekter. Har förmåga att uppmärksamma och motverka komplikationer i samband med vård och behandling.

Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt omfattar "processen" två dimensioner; samspel och problemlösning. Upplägget kan variera beroende på författare. 1. Datainsamling 2. Problemidentifiering 3. Målidentifiering 4. Genomförande av

För analcancerpatienter  Kursens benämning: Grundläggande klinisk omvårdnad 1. Redogöra för hudens funktion och vanliga hudsjukdomar samt dess specifika  En kunskap som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska system. Patienterna får stå för notan. En grundläggande orsak till att vården inte fungerar  Delprov 1 (6,5 hp) Anatomi, fysiologi, omvårdnad och grundläggande medicinsk teknik del 1.

Liber Förlag. 1 uppl. Nära nyskick. Del 1 är  Köp online GRUNDLÄGGANDE OMVÅRDNAD Del 1, 2, 3 Nina Jahren Kristoffersen .. (319199586) • Omvårdnad kurslitteratur • Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt  Patientberättelser, exempel och frågor att fundera över engagerar studenterna att reflektera över sin yrkesroll och de val de måste göra i yrket.