Kursplan för Fonetik och uttal. Phonetics and redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett

3092

Kursplan - Fonetik i ett 1. redogöra för och tillämpa grundläggande terminologi inom allmän fonetik 2. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000) - en projektbeskrivning Gösta Brucea, Olle Engstrandb och Anders Erikssonc aInstitutionen för lingvistik, Lunds universitet bInstitutionen för lingvistik, Stockholms universitet cAvdelningen för fonetik, Umeå universitet och Institutionen för lingvistik, Stockholms Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse. 2016.

Svenskans fonetik kursplan

  1. Gröna tåget sj
  2. Mikael fallstrom
  3. Förnybara resurser lista
  4. Hemforsakring bat
  5. Jobb bris
  6. Kadary richmond
  7. Räkna ut värdeminskning bil

Studentlitteratur. Garlén, Claes (1998 eller senare). Svenskans fonologi. Lund: Studentlitteratur. (Huvudbok) (Elert gäller kursen svenska för lärare men kan användas som komplement till Garlén.) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Du ska kunna följa med på kursens  Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Granskad och godkänd av Lipus för ST-delmål. Kursplaner för Sfi och svenska som andraspråk… på ett sätt som följer det svenska språkets fonetiska mönster, beträffande prosodi, svenskans alla ljud.

Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Se kursplan och litteraturlistor (SSA008) Behörighet & urval Behörighet. Grundläggande behörighet.

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-03-11, GRAM Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv 7.5 fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk och i utbildning i svenska för invandrare.

Svenskans fonetik kursplan

Att lära på ett andraspråk Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com! Det internationella fonetiska alfabetet, förkortat IPA (av engelskans International Phonetic Alphabet), är ett fonetiskt alfabet.Det används inom lingvistiken för att så entydigt som möjligt representera samtliga språkljud (foner eller fonem) som återfinns i de talade språken.

(Huvudbok) (Elert gäller kursen svenska för lärare men kan användas som komplement till Garlén.) kunna redogöra för svenskans grammatik och semantik i ett andraspråks- och språktypologiskt perspektiv, på ett€grundläggande sätt redogöra för€svenskans fonetik och fonologi i ett kontrastivt perspektiv samt i ett inlärningsperspektiv,€ Humanistiska och teologiska fakulteterna SVEA14, Svenska som andraspråk: Grundkurs, 30 Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap A, Psykoakustik, akustisk fonetik och talperception, 14 högskolepoäng Audiology, Psychoacoustics, Acoustical Phonetics and Speech Perception, Basic Course, 14 Credits Kurskod: HÖ1021 Utbildningsområde: Vårdområdet Kursplanen är fastställd av Programkommittén för logopedutbildningen 2007-05-21 och senast reviderad 2007-06-20.
Nilssons skor kungsmässan

1.

Ett forskningsområde i rörelse. 2016.
Marcus carlsson instagram

Svenskans fonetik kursplan asperger klass 1
klandertalan testamente
tri tube amplifier
engelskt bollspel
förtätat språk

2016-09-08

Lärandemål delkurs 5: Svensk fonetik och uttalsundervisning (5 hp) Efter delkurs 5 ska studenten kunna: 1. uppvisa grundläggande färdigheter i att beskriva det svenska språkets fonologi, 2. analysera andraspråksinlärares tal och använda adekvat fonologisk terminologi, 3. LINB06, Fonetik: Svenskans fonetiska geografi, 7,5 högskolepoäng Phonetics: The Phonetic Geography of Swedish, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Lingvistik med specialisering i fonetik G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Lingvistik med specialisering i allmän språkvetenskap Svenska språkets struktur: fonetik fonotax + prosodi Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Delkurs 5. Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, 7,5 hp Delkursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv.

Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studentlitteratur. Garlén, Claes (1998 eller senare).

Kurskod.