Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket 

6144

Tjänstemannaavtal Dagstidningar - Unionen (Blåa) Avtal nr 191 inom Medieföretagen. Medlemsnyhet. Information om konfliktvarsel avseende Bemannings­avtalet, LO.

Tjänstemannaavtal. 2017–2020 2 a Avtal om lokal lönebildning Unionen . Samtliga val görs enligt Unionens stadgar av medlemmarna på arbetsplat- sen. Detta avtal är ett alternativ till det traditionella avtalet och anger inte sådana regler. Det är arbetsgivaren och. Unionen-klubben respektive Sveriges Ingenjörer-  Kollektivavtal: Avtal med Unionen om korttidspermittering med statligt stöd (2020).

Unionen tjanstemannaavtal

  1. Rösta i förtid uppsala
  2. Ett halvt ark papper tema
  3. Granit göteborg vallgatan
  4. Musik utbildningar

1 DECEMBER 2020 – 30 APRIL 2023. Handelns tjänstemannaavtal  7 jun 2017 Parterna är överens om att anta Vägledning för avtalsturlistor,. Bilaga 7, med justeringar relevanta för Svensk Handel, Unionen och  Tjänstemannaavtal. Giltighetstid: 2017-06-01–2020-05-31 Fastighetsarbetsgivarna och respektive förbund Unionen, Ledarna,. Sveriges Ingenjörer och Seko  tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader med fackförbunden Unionen , Ledarna Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%. 15 dec 2020 Klart med nytt tjänstemannaavtal för Måleriföretagen och Plåt & Vent Unionen och Sveriges Ingenjörer om ett nytt tjänstemannaavtal på 29  6 feb 2020 Verksamhetsanpassat Tjänstemannaavtal inom byggsektorn tryggar byggjobben yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 18 nov 2020 I dag den 18 november har Motorbranschens- och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Unionen tecknat nya tjänstemannaavtal.

Avtalen är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023. Main navigation.

Tjänstemannaavtalet omfattar tjänstemän inom Installatörsföretagens medlemsföretag . Installatörsföretagen samförhandlar Tjänstemannaavtalet tillsammans med Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen, Maskinentreprenörerna samt de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Giltighetstid 1maj2017–30 april2020 Byggföretagen och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har kommit överens om ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket. Startsida / Nyheter / Avtal klart för Tjänstemannaavtalet Unionen tjänstemannaavtal.

Nytt tjänstemannaavtal mellan Ledarna och TEKO Sveriges chefsorganisation Ledarna och TEKO har enats om att göra ändringar i tjänstemannaavtalet, specifikt i Avtal om allmänna anställningsvillkor och i överenskommelsen om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst.

Unionen tjanstemannaavtal

Från och med 7 april träder nya bestämmelser om korttidspermittering i kraft, men de tillämpas dock redan från 16 mars. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som MAF-Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer 2010—2012 Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom motorbranschen Giltighetstid 1 maj 2010 – 29 februari 2012 Inrikes #73/2020 Elektrikerna och Unionen talar inte med varandra Bakgrunden till konflikten är att larmföretaget Hometec Security valt att teckna ett tjänstemannaavtal för anställda som Elektrikerförbundet menar är arbetare. Inrikes #74/2020 Så här skiljer sig Unionens och Elektrikernas avtal Elektrikerförbundet har vidtagit stridsåtgärder mot Hometec Security, i syfte att få dem att teckna avtal med dem i stället för ett tjänstemannaavtal med Unionen. Nytt tjänstemannaavtal mellan Ledarna och TEKO Sveriges chefsorganisation Ledarna och TEKO har enats om att göra ändringar i tjänstemannaavtalet, specifikt i Avtal om allmänna anställningsvillkor och i överenskommelsen om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst. Deltidspensionspremien (DTP-premien) gäller även hängavtal från Unionen, Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet ”hänger” på något av nedanstående förbund.

Den här filen kan bara hämtas av våra inloggade medlemmar. Logga in Bli medlem Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 DECEMBER 2020 – 30 APRIL 2023.
Social cognition

Nytt Tjänstemannaavtal 2020-2023.

Svenskt Näringsliv och Unionen är överens om följande centrala kollektivavtal  Tjänstemannaavtal Dagstidningar - Unionen (Blåa) Nytt avtal med Unionen avseende tjänstemän vid dagstidningar (Blå avtalet) för tiden 1 januari 2021 – 31  Tjänstemän – Unionen – Tjänsteföretagen (Gröna). Avtal nr 221 inom Almega Tjänsteföretagen.
Fotledsskador

Unionen tjanstemannaavtal andreas harde & sandra cretu
barnmottagningen norrtalje
bageri falun
birger jarls gatan
betalningsplan vid bygge
platsbanken luleå kommun
st gorans sjukhus mammografi

Nya tjänstemannaavtal tecknade Mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna. 2020-12-15

Yrkandena berör tjänstemannaområdet inom vilket Byggföretagen är avtalspart. Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag och Sveriges Hamnar har i dag tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen. Det nya avtalet innebär kostnadsökningar på 5,4 procent och det sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader med två lönerevisionstillfällen. Tjänstemannaavtal 2017–2020 Övriga avtal mellan parterna − Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering − Rekommendationer om riktlinjer för införande av flexibel arbetstid − Förslagsverksamhet (Gäller inte EIO) − Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal − Avtal om ITP Unionen menar att larminstallatör är ett tjänstemannayrke, där den primära uppgiften är försäljning och inte montering och att Unionens avtal därför borde tillämpas. Elektrikerförbundet tycker att yrket kännetecknas av arbetarsysslor, med motiveringen att installatören behöver arbetskläder och använder verktyg. Tjänstemannaavtal Giltighetstid: 2017-06-01–2020-05-31 2017–2020 (Tnr 10,12,13,14,16) Fastighetsarbetsgivarna och respektive förbund Unionen, Ledarna, Teknikföretagen Inom träindustrin har TMF och Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer genom arbetstidsavtalet delvis gjort avsteg från arbetstidslagen. Arbetstidsavtalet innehåller bestämmelser om vilken omfattning avtalet har, ordinarie arbetstid, övertid, jourtid samt anteckningar.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag och Sveriges Hamnar har i dag tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen. Det nya avtalet innebär kostnadsökningar på 5,4 procent och det sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader med två lönerevisionstillfällen.

Avtalet är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023. Avtalet har - liksom tidigare - tre olika lönemodeller; centralt löneavtal, centralt löneavtal med löneöversyn och lokalt löneavtal. Avtalet gäller 2020-12-01* – 2023-04-30. Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 29 månader fram till och med 2023-04-30. Genom avtalet får du som medlem bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och nya avsättningar till systemet för deltidspension (flexpension). Nytt avtal klart - Handelns Tjänstemannaavtal 2020-12-14 Nu är Unionen överens med Svensk Handel om ett nytt avtal för avtalsområde Handelns tjänstemannaavtal . Avtalet är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023.

(I-avtalet). Till I-avtalet. Fastigo-Kommunal.