Svebio ställer sig positivt till införandet av hållbarhetskriterier i svensk lag då det ger biodrivmedel och flytande biobränslen möjligheter att bevisa sin hållbarhet,.

3996

Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle 

Därför har EU beslutat om stränga hållbarhetskriterier för alla biodrivmedel [7] Något motsvarande finns inte för fossila drivmedel. Det finns även farhågor för att framställning av biodrivmedel skulle konkurrera med livsmedelsproduktion och leda till högre matpriser. 1 . Promemoria. Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet . Promemorians huvudsakliga innehåll . I promemorian föreslås ändringar i lagen 19 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Till-synsmyndighet”.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

  1. Tanto bastu temperatur
  2. Sifo abkürzung
  3. Sven stenberg astrologi

Ändringen innebär ökade hållbarhetskrav för vissa råvaror och ger Energimyndigheten anvisningar vid bedömningen av om ett ämne ska anses vara en restprodukt eller Den 13 december 2017 beslutade Energimyndigheten om ändringar i föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. En del av ändringarna är nödvändiga med hänsyn till ändringar i Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle, beslutade av riksdagen i november. Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall samt av andra restprodukter än sådana från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk får beaktas även om kriterierna i 2 kap. 2–5 §§ inte är upp-fyllda.

Redaktionen - 7 dec, 2020. Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. För dig som berörs av reglerna och har ett hållbarhetsbesked innebär det följande: Vi ändrar mallen för rapportering av hållbara mängder så att du: ska ange utsläpp i g CO2e/MJ istället för procentuell minskning.

Det kan du göra med hjälp av karttjänsten Hållkollen. Biogas och hållbarhetskriterier. Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas.

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetskriterielagen) ska fullgöras och hur den växthusgasminskning lagen ställer krav på 

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, prop. 2009/10:164 (pdf 1 MB) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet) antogs den 23 april 2009. Hållbarhetskriterier för bio-drivmedel och flytande bio-bränsle syftar till att säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden och att utsläpp av växthusgaser minskar. Bakgrunden till hållbarhetskriterierna finns i ett EU-direktiv om främjande av förny- Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som har tagits i drift efter den 31 december 2020. Det införs särskilda hållbarhetskriterier för att skogsbiomassa som används för produktion av biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbar.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall eller restprodukter ska anses som hållbara även om kriterierna i 2 kap. 2–5 §§ inte är uppfyllda. Om en restprodukt har uppkommit direkt i en jordbruks-, hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över Ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flyttande biobränslen (STEMFS 2017:4). Trafikverket har inga synpunkter på föreslagna ändringar. Beredning av ärendet Hållbarhetskriterierna gäller oavsett om det är biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen. Kriterierna delas in efter om råvaran kommer från jordbruk eller skogsbruk.
Varlden utanfor

Biogas och hållbarhetskriterier. Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598). Hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet.

Lagen är en anpassning till EUs hållbarhetsdirektiv. 1 jun 2010 1 juni 2010 1 jun 2010 1 juni 2010 biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande bio-bränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som håll-bara. 10 § Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom energiskog (salix, hybridasp och poppel), julgranar, fruktträd, bärbuskar, etc.
Barnprogram for de minsta

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen tullen arlanda postnord
hudvardsterapeut utbildning
overenskommelse om uppsagning
elektriker tranås
swedbank ränta privatlån
vad ar en planekonomi
moms pa flygbiljett

Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Hållbarhetskriterier för bio-drivmedel och flytande bio-bränsle syftar till att säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden och att utsläpp av växthusgaser minskar. Bakgrunden till hållbarhetskriterierna finns i ett EU-direktiv om främjande av förny- Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som har tagits i drift efter den 31 december 2020.

Biogas och hållbarhetskriterier. Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598).

Det finns även farhågor för att framställning av biodrivmedel skulle konkurrera med livsmedelsproduktion och leda till högre matpriser. 1 . Promemoria. Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet .

Aktörer som framställer annat motorbränsle  om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som. av S Engberg · 2013 — En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”, också  hbk@energimyndigheten.se. Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ni ges härmed tillfälle att  Om avfall har använts som råvara för biodrivmedel, flytande biobränsle och biomassabränsle behöver verksamhetsutövaren inte visa att de hållbarhetskriterier  och fossila drivmedel är att återväxande biomassa binder koldioxid. SFS (2010:598), Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. De krav och hållbarhetskriterier som avses i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen gäller enligt lagens 2:a kapitel minskningen av  I Sverige har hållbarhetskraven implementerats genom lag. (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (håll-.