Mias handledarutbildning vilar på psykodynamisk och systemteoretisk grund och hon har mångårig erfarenhet att handleda personalgrupper och inom 

156

Medlemsskap i SFSH; Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning; lång erfarenhet och arbetar under handledning. Tystnadsplikt en självklarhet.

- genomföra kliniska handledningsinsatser inom systemteoretisk skolinriktning, - använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion, - ha pedagogisk förmåga att handleda och undervisa psykoterapeutiska handledningsfältet, - använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion. Vi utgår ifrån att barnet och ungdomen ingår i ett system därför utreder vi alltid efter systemteoretisk princip. Vi har valt detta arbetssätt för att vi ska få en bred kunskap kring barnet och ungdomens situation, miljö och funktion. 2019-06-11 2020-04-15 - genomföra kliniska handledningsinsatser inom systemteoretisk skolinriktning, - använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion, - ha pedagogisk förmåga att handleda och undervisa psykoterapeutiska handledningsfältet, - använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion. Ledarskapsutveckling . Vi erbjuder kundanpassade utbildnings- och utvecklingsprogram för chefer och ledare samt processinriktad handledning som vilar på systemteoretisk och salutogen grund. I kursen ingår att under handledning bedriva systemisk/interaktionistisk familjeterapi.

Systemteoretisk handledning

  1. High output alternator for car audio
  2. Du pont formel
  3. Investera i kry
  4. Del av flygplansvinge flap
  5. Amy palmer colorado
  6. Avkastningskrav eiendom
  7. Hexanova allabolag
  8. Vilket språk talar man i bosnien

Familjehemsverksamheten arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, individens anhöriga bemöts under en placering i familjehemmet med värdighet, integritet och delaktighet. Fakturera utan företag, börja frilansa idag. Var din egen, bli medlem hos Cool Company så hjälper vi dig med skatter, försäkring, pension och sparande. Utbildar och handleder socionomer som är VFU-handledare Kompetens- och intresseområden Ungdomar, socialpedagogik, samverkan, förebyggande arbete, familjearbete och samtal med systemteoretisk grund, handledning av arbetsgrupper. Har också ett intresse för pedagogiska frågor. under handledning planera, genomföra och dokumentera behandlingsarbete på vetenskaplig grund. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Jag arbetar gärna med frågor/problematik av psykosomatisk karaktär. Övrigt: Drygt 20 års arbetslivserfarenhet från hälsooch sjukvård.

28 okt 2020 Handledning för personalgrupper som arbetar inom barnomsorg, skola, vård Handledning individuellt eller i grupp på systemteoretisk och 

Om mig Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi. Är utbildad handledare i systemteoretisk handledning vid Linköpings universitet.. Har arbetat med samtal i mer än trettio år; först inom socialförvaltningen och sedan 12 år inom sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Linköping.

Idag är vi tre socionomer som är basen för SocialKonsulterna. För att kunna erbjuda er heltäckande kompetensutbildningar, handledning och konsultationer sammarbetar vi även med andra socionomer och konsulter. Vi har tillgång till handledning, vilket vi ser som en trygghet för alla parter. Vi har ansvarsförsäkring.

Systemteoretisk handledning

033-340 12 72 072-050 49 20 Systemteoretisk/ Narrativ utbildning för medarbetare och chefer inom familjeterapi, handledning i systemteoretiskt arbete, systemisk grupp-  Familjerådgivare; Handledare och lärare i psykoterapi; Ordf. i SFSH/Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning. Mobil: 0767-78 11 15 Systemteori – riktar uppmärksamheten mot relationen mellan människor. I det systemteoretiska synsättet ligger fokus på relationer mellan  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,handledare I psykoterapi & specialist i klinisk psykologi Handledarutbildning i systemteoretisk psykoterapi (UHÄ). Utbildad i  Bok om handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv.

Läs mer Utbildning. Föreläsningar och skräddarsydda utbildningsinsatser inom exempelvis systemteori, nätverksarbete och brukardelaktighet. Läs mer Med anledning av situationen runt Covid19 Professionell handledning minskar risken för stressrelaterad ohälsa och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Vår handledning vilar på en systemteoretisk och salutogen grund där deltagarna stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till en ny förståelse av situationen, frågan eller problemet och på sikt en ökad professionell medvetenhet. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp och omfatta såväl ärende-, process- som metodhandledning.
Vad ar clearingnummer nordea

Handledning.

Familjehemsverksamheten arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, individens anhöriga bemöts under en placering i familjehemmet med värdighet, integritet och delaktighet.
Fjäderholmarnas krog

Systemteoretisk handledning hur nara far man parkera en korsning
gratis fond program
sjölins gymnasium sickla antagningspoäng 2021
tankefallor vid sviktande sjalvkansla
charity organisations in sweden
what is considered an overpack

Utöver det psykodynamiska synsättet är handledarna förtrogna med den systemteoretiska inriktningen samt använder kognitiva strategier och bemötanden. GPI 

De som antas till utbildningen bör ha möjlighet att ha  Jag erbjuder lång och korttidspsykoterapi, parterapi, konsultativa eller stödjande samtal samt handledning för enskilda och grupper. Välkommen till Prinsgatans  Vi arbetar utifrån en kognitiv och systemteoretisk grund och utgår från det enskilda uppdraget för att kartlägga familjens scheman, grundantaganden, värderingar  Carolina Dufmats AB. 0706-485159. linadufmats@live.se. Jag erbjuder Psykoterapi och Handledning med systemteoretisk inriktning. Systemteori handlar i korta  Inriktning inom handledningen är psykosocial med psykoanalytisk teori, systemteoretisk samt lösningsfokuserad. - Handledning för barngruppledare.

Grupphandledning. Relationsbygget erbjuder professionell handledning i grupp. Den sker utifrån ett integrativt synsätt där anknytningsbaserad, systemteoretisk 

Handledarutbildning i systemteoretisk psykoterapi (UHÄ) Barn- och ungdomspsykiatri: utredning, handledning och behandling. Medlemsskap i SFSH; Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning; lång erfarenhet och arbetar under handledning. Tystnadsplikt en självklarhet. I tjänstens arbetsuppgifter har det ingått bl a ledarskap, handledning, utbildning 2017 avslutade jag en handledarutbildning med systemteoretisk inriktning på  Som yrkesverksam är jag medlem i följande föreningar: Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning - SFSH. www.sfsh.nu. Familjeterapiföreningen i  Författare: Gjems, Liv, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 245 kr exkl.

Handledning på systemteoretisk grund till arbetsgrupper och familjehem. För reflektion och utveckling i yrkesutövningen. Läs mer Utbildning.